Forurening

Når man tager ud og høster vil man selvfølgelig gerne have de bedste råvarer og der er forurening jo en naturlig bekymring. Forureningen af jord og luft i byer betyder, at man skal tænke sig om, når man sanker og som i resten af livet opfordrer vi til, at du bruger din sunde fornuft, når du høster i byen. Det er dog ikke så sort som man skulle tro. Du kan læse mere om hvordan det forholder sig med de forskellige typer forurening og hvad du bør tænke over herunder.

Forurenet jord

Det meste jord i byerne er klassificeret som mere eller mindre forurenet. MEN når man taler om forurenede jordområder som gamle lossepladser m.m., så viser forskning fra Københavns Universitet og undersøgelser foretaget af Miljøstyrelsen og embedslægen at forureningen i jorden (PAH-forbindelser og tungmetaller) kun i meget ringe grad overføres til planter og næsten slet ikke til bær og frugter. Det betyder at der er en minimal risiko for at indtage visse stoffer hvis man plukker i byen, men at man faktisk godt kan høste de fleste steder, uden at man på nogen måde når grænseværdierne for hvad der er sundhedsskadeligt. Samtidig udgør de mængder vild mad man typisk spiser kun en minimal del af en persons totale fødevareindtag.

Vi plejer altid at perspektivere risikoen ved indtagelsen af vilde råvarer fra byområder med den forurening vi indånder og færdes i når vi bor i byen. Derimod vides det ikke om kontakt med jorden i sig selv kan have skadelige effekter i det lange løb. Derfor er det en god idé at tænke sig om i sin omgang med jorden på forurenede grunde. Det betyder at rødder og rodfrugter altid skal skrælles inden de spises og at nedfaldsfrugt skal vaskes grundigt for jordrester. De fleste kommuner har en hjemmeside og et kort over forurenede områder, hvor man kan finde viden om jorden, så det er en god ide lige at tjekke dem, hvis man vil ud og høste i nye områder. Og hvis man ikke føler sig tryg ved et område, så skal man ikke høste der.

Luftforurening

Luftforureningen er overalt i vores byer og skal tages seriøst. Men heller ikke luftforurening trænger ind i frugter, planter m.m. og kan i meget høj grad skylles bort fra de fleste ting. Det er dog svært med råvarer med krumme overflader som eksempelvis brombær og det gælder også med spiselige blomster. Så vær opmærksom på hvad du høster fra meget befærdede områder og skyl altid dine råvarer vi flere hold vand.

Organisk forurening

Selvfølgelig er der ”forureningen” i form af tis og lignende fra dyr og mennesker, i naturen og især i byerne. Her skal man selvfølgelig tænke sig godt om, hvor man plukker. Men vasker man sine råvarer grundigt er man godt sikret.

De fire forholdsregler

Så når det kommer til forurening så husk:

  • Jorden er giftig! Men planterne er ikke. Så skyl alting grundigt, skræl altid det der vokser under overfladen og vær opmærksom på hvordan du plukker og omgås jorden.
  • Tjek evt. de kommunale kort over forurenede grunde inden du samler, så du ved lidt om jordforhold.
  • Husk altid grundigt at skylle de råvarer, du høster, inden du spiser dem.
  • Undgå at høste ved eller i nærheden af steder, hvor man brænder affald af.